VIROCID

Virocid er et av de nyeste desinfeksjonsmidlene  med en konsentrert og unik sammensetning av: Glutaraldehyd, 2 kvartære ammoniumforbindelser, isopropanol, furuolje, tensider og pH-stabilisator. Dette gir et produkt med bred mikrobiell effekt.

Anvendelsesområde
Tester utført ved Veterinærinstituttet i Oslo og Trondheim viser at alle bakterier ble drept ved konsentrasjon 0,25 %, ved så lav temperatur som + 4°C, en effekt som er ganske unik ved så lav temperatur.

  •  Virocid er internasjonalt testet i: USA, Belgia Tyskland, Frankrike, England, Norge, China, Canada mfl.
  • Virocid er anvendelig som flatedesinfeksjon, baddesinfeksjon, varm- og kaldtåkedesinfeksjon.
  • Virocid er godkjent av Legemiddelverket til bruk ved sykdom i havbruk.
  • Virocid er anbefalt desinfeksjonsmiddel mot svineinfluensa, fugleinfluensa mfl. både i Norge og i mange andre land.
  • Virocid gir ingen korrosjon og kan tørke ved anbefalt konsentrasjon.
  • Virocid anbefales som desinfeksjon i husdyrerom, på redskap, på biler, båter og utstyr.

Virocid er godkjent av fiskeridirektoratet til bruk i fiskeslakterier.
Til bruk på brønnbåter, fiskebåter, servicebåter, mærer, nøter osv.

Velegnet til fiskestang og sneller, da det er skånsomt mot metall/kulelager m.m. i sneller og utstyr .

Brukskonsentrasjon ved overflatedesinfeksjon:

  • Ved temperatur over 15ºC og både virus bakteriefjerning bruk 0,5 til 1%, og 15 minutters innvirkningstid.
  • Ved desinfisering mot virus ved temperatur +4 til +10°C bruk 1,5 %.
  • Til overflatedesinfeksjon bruk 0,1 – 0,4 l bruksferdig oppløsning per m² areal ut ifra hvor sugende overflatene er.
  • Til varm- eller kald tåkedesinfeksjon bruk 1liter VIROCID per 1000 m³ rom.